Tatay, umupo sa malayo at nagpanggap na di nya kilala ang anak habang sinasamahan ito sa bar para masiguradong ligtas ito

Kilala ang ating mga ama bilang sandigan ng bawat sambahayan. Sila ang matibay na pundasyon na gumagabay sa pamilya upang lalong mas maging matibay ang pamilya.

Ang mga ama ang silang kumakayod para maibigay lamang ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang pamilya at matustusan ang lahat ng ating mga pangangailangan.

Credit: Xiannie Delfin Facebook / GoodtimesKaragdagan pa, ang ating mga ama din ang nangungunang pumoprotekta sa atin sa anumang oras. Sila ang nangungunang humaharang sa anumang klase ng panganib na maaaring pumerwisyo sa atin.

Kaya naman, binansagan silang “haligi ng tahanan”. Walang hindi kaya ang ating mga ama para sa atin. Kakayanin nila ang kahit anumang klase ng hirap basta’t para sa ikalalago ng kanilang mga anak at pamilya. Iyan ang isang ulirang ama.

Credit: Xiannie Delfin Facebook / Goodtimes

Katulad na lamang ng ama ng 24 years old na si Xiannie Delfin. Ibinahagi niya sa facebook kung gaano pa ka over protective ang kanyang ama sa kanya.

Pumunta kasi si Xiannie sa bar kasama ng kanyang mga barkada at kaibigan. Nakita niya na nasa isang sulok ang kanyang ama na nag iisa na tila binabantayan siya.

Credit: Xiannie Delfin Facebook / GoodtimesHindi naman lumapit ang kanyang ama sa kanya para gambalain sila. Sa katunayan, nagpanggap pa siya na hindi niya sila kilala. Basta ang nais lang ng ama ay makita at mabantayan ang anak anuman ang mangyari.

“My father is so ‘overprotective’. I feel sorry for you because you look quite lonely there, dad. Even when I’m already 24 years old, it looks like I have a bodyguard with me.” sambit ni Xiannie.

Credit: Xiannie Delfin Facebook / Goodtimes

Kwento pa ni Xiannie, nag text pa daw ang kanyang ama sa kanya na maaari daw niyang kunin ang mga pagkain na inorder ng kanyang tatay para ishare sa kaniyang mga kaibigan.

Credit: Xiannie Delfin Facebook / GoodtimesGusto lang talaga na siguradong protektado ang kanyang anak sa anumang klase ng panganib. Natural nga lamang sa mga magulang na mag alala lalo na para sa kanilang mga anak na babae. At ang pagsunod niya dito ay bunsod lamang ng pagmamahal sa anak. Talaga nga namang napaka “cool dad” kung tawagin ang ama ni Xiannie.

Source: Goodtimes