Isang batang lalaki, araw-araw naglalakad ng halos sampung kilometro habang pasan ang kaniyang alagang aso

Sa pagtagal ng panahon, lalo lamang tumataas ang populasyon ng mundo. Madaming paraan ang ginagawa ng mga gobyerno ng iba’t-ibang bansa upang matulungan ang problema ng overpopulation sa ating mundo.

Credit: Goodtimes

Ang isang paraan ng gobyerno ng bansang China ay ang pagsasagawa ng “1-child policy”, kung saan matapos ang isang anak ay pinipigilan ang mga may anak na at pamilya na dagdagan at palakihin ang problemang ito. Mayroon mang ganitong mga polisiya at hakbang na ginawa ang mga gobyerno, hindi pa din maipagkakait na isa pa ding isang problema ang one child policy..

Credit: Goodtimes

Ang mga naiiwan mula sa kasaysayan na ito ay tinatawag na mga left-behind children o mga anak na iniwan mag-isa ng kanilang mga magulang. Ang mga batang ito ay karaniwang nagtataguyod para sa kanilang mga sariling pangangailangan at nakatira kasama ang lolo’t lola.

Credit: Goodtimes

Ang batang ito ay tulad ng ilang mga milyon-milyon na kabataan na iniwan ng kanilang mga magulang upang mabuhay mag-isa, ngunit ibahin ninyo si Niu Niu sapagkat siya ay dala-dala ang buntis na alaga niyang aso. Dinadala niya ang alagang aso sapagkat walang magbabantay at mag-aaslkaso sa asong ito.

Credit: Goodtimes

Noong tatlong taong gulang lamang si Niu Niu, kinailangan na ibalik ng kaniyang ina matapos siyang atakihin ng epilepsy at kinailangan ng gamot at therapy, habang ang kaniyang ama naman ay ilang taon na ding nawawala kakatrabaho para sa kaniya at sa kaniyang asawa.

Credit: Goodtimes

Dito nagsimula siyang alagaan ng kaniyang mga lolo at lola, ngunit kalaunan ay yumao na ang butihing matanda at natira na lamang ay ang bata at ang kaniyang lolo.

Credit: Goodtimes

Dahil nagbubuntis ang kaniyang aso, hindi naman niya maiwan sa bahay ito sa kaniyang lolo sapagkat baka lalo lang itong makagulo sa kaniya.

Credit: Goodtimes

Karaniwang naiiyak si Niu Niu araw at gabi sa pagkawala ng kaniyang lola.

Credit: Goodtimes

Parati niyang naiisip ang kalungkutan na dulot ng pagkawala ng butihin niyang lola. Mula din sa pagkawala ng kaniyang lola natuto si Niu Niu na pahalagahan ang mga bagay na mayroon siya, katulad ng pagkaing biscuit na inaalay niya sa altar ng kaniyang lola na palaging pinapaalala sa kaniya ng lolo niya na dapat ay kaniyang kainin na lamang sapagkat iyon ang gugustuhin ng kaniyang lola para sa kaniya.

Credit: Goodtimes

Sa kaniyang kalungkutan, minsan ay umiiyak si Niu Niu sa kalagitnaan ng gabi at lalapitan siya ng kaniyang lolo at aso upang patahanin at patulugin.

Credit: Goodtimes

Ang tanging hiling lamang ng batang ito ay ang umuwi na ang kaniyang ama upang hindi na siya mag-isa pa at para makapagpahinga na din sa pagtatrabaho ang kaniyang butihing lolo.

Credit: Goodtimes