“Stop asking couples when they are having kids,” Pakiusap ng Isang Ina sa Social Media

Isang tanong na karaniwan sa mga bagong kasal na binibigay ay kung kailan sila nagbabalak magkaanak. Karaniwan itong may magandang intensyon ngunit madalas namang hindi maganda ang dating sa mga mag-asawa. Kahit na magtanong ka pa ng kahit sinong bagong kasal ngayon ay tiyak na sasabihin nilang isang mahirap na tanong na sagutin iyon. Karaniwan din na hindi magiging simple ang sagot ng mag-asawa kung sasagutin man nila ang tanong, maaaring hindi sila komportable sa pagsagot ng isang tanong na katulad noon sa publiko. Isang ina sa Melbourne, Australia ang nakiusap sa social media na Facebook na tigilan ang pagiging insensitibo at tigilan ang pagtatanong kung kailan magkakaanak ang mga mag-asawa.

Source: Facebook

Si Adele, ang may-ari din ng “The Real Mumma blog” ang nagbahagi ng kaniyang karanasan.
“We are just enjoying being newly married. We have some travelling we want to do first. I’m focusing on my career right now… These are just a few of the reasons I used to mask what was really going on.” sinabi niya ang mga ito habang siya ay mayroong peke at pilit na ngiti. Hindi alam ng publiko ito pero minsan nang labanan ni Adele at ng kaniyang mister ang kahirapan sa pagbubuntis ayon sa isang artikulo ng Babyology. Isang beses ay tinanggap niya ang masakit na katotohanan upang masagot ang isang nagtanong sa kaniya. “One day I responded with ‘it’s not that fu**ing easy, you know’. I had just got my period that morning… again. The odds of conception and retaining pregnancy are actually pretty sh*t, topped off with the huge amount of people that are reproductively challenged with polycystic ovaries, endometriosis etc etc. And I was one of them.”

Source: Facebook

Dagdag pa ni Adele “When you are having a difficulty conceiving, it seems everyone around you is falling pregnant. It’s easy to be happy for them at first but that brave face wears thin after a while. I even started to decline going to certain get together’s and attending baby birthdays were just painful. I became quite bitter, desperate and depressed.”

Source: Pexels

Ilang taon naman ng pagsubok sa pagbubuntis ay nabiyayaan sila Adele ng mga anak, ngunit pinapayuhan pa din ang publiko na tigilan ang pagtatanong sa mga mag-aasawa. “Many couples will be trying for years. And some may never succeed and my heart goes out to them. And what about the couple that doesn’t want kids? Or the couple that had a child but can’t afford to have another? Or those that have lost little ones?”

“Next time you go to say that ‘throw away’ comment to newlyweds or the couple that have been together for ten years, be sensitive. Don’t ask them when they are having kids. You never know what’s going on.”