Ang Benepisyo ng Pag-inom ng Sabaw ng Buko, Ang Mahiwagang Tubig.

Ang Sabaw ng Niyog ay popular na inomin sa mga isla ng Caribbean at sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Makikita ang malinaw na likidong ito sa loob ng niyog at buko. Ang malinaw na likidong ito ay tinaguriang eliksir ng buhay ng mga bansang kanluranin.

At akma sa taguring ito, nakakatulong ang tubig ng niyog sa mga sundalo noong WWII na makapantaling buhay. Paano ito nagawa ng tubig ng Buko? Ang tubig ay nagtataglay ng 46 calories bawat tasa. Bagaman naglalaman ito ng maraming asukal at sodium nababalanse naman ito ng Vitamin C, potassium at magnesium na taglay ng tubig.

1. Mahusay na Pamalit sa mga nawalang Electrolytes


Ayon sa isang pagaaral, nakita na ang tubig ng niyog ay naglalaman ng antioxidant properties na maaring makatulong para maneutralize ang reactive oxygen species production na nagreresulta sa long term exercise.

2. Nagpapababa ng Blood Pressure


May mga pananaliksik ukol rito, at narating ang konklusyon na sa bawat 300 ml na tubig ng niyog na kinokunsumo ng dalawang beses sa isang araw, maaring makontrol ang presyon ng dugo.

3. Nagpapababa ng Blood Sugar


Ang tubig ng niyog ay nagbibigay din ng benepisyonv glycemic control.

4. Nakakatulong sa Hydration


Mahusay itong pamalit sa mga likidong nawala sa inyong gastrointestinal track.

5. Proteksyon para sa Atay


Palibhasay hitik sa antioxidant properties ang tubig ng niyog ay nakakatulong na proteksyonan ang atay laban sa oxidation damage at inaayos din nito ang mga nasirang liver cells.

6. Binabawasan nito ang level ng Cholesterol


Nakakatulong ito upang maging bile acids ang cholesterol. Ang bile acids naman ay nakakabawas ng fatty acids.

7. Naglalaan ito ng Folate para sa mga buntis


Nagtataglay ito ng vitamin B9, isang foliate na nakakatulong na mabawasan ang tiyansa na magkaroon ng anemia ang nagbubuntis at nakakatulong na maiwasan ang mga problema sa panganganak.

8. Nakakapagpababa ng Timbang


Mababa ang calorie content nito at mataas naman ang nutritional value.

9. Para sa Fertility ng Lalaki


Nililinis nito ang urinary path at ayon sa Ayurveda pinapabuti nito ang kalidad at dami ng semilya.

10. Lumulusaw ng Kidney Stones


Sa pamamagitan ng paginom nito 2-3 beses sa isang linggo napapaliit nito ang mga kidney stones at naiiwasan din ang bladder infections.

11. Anti-aging properties


Nagpapalinis ito ng balat, nagaalis ng age spots, wrinkles at sagging.

12. Natural Toner


Isinasaayos nito ang antimicrobial properties ng pupils at tinatanggal ang mga blemish.

13. Haircare

A beautiful asian woman drinking from a coconut outdoors

Dahil sa lauric acid na taglay nito humahaba ang buhok at nalilinis ang anit.