Mapapabilib ka ng Batang ito Sa Kanyang Pagsasalita ng 10 Languages!

Kung tayo nga ay nag aaral ng isa o dalawang ibang lenguahe. Mapapamanggaha ka sa batang ito dahil hindi lang isa o dalawa ang alam niyang lenguahe kung hindi sampo.Ang batang ito ay nagtitinda sa Angkor Wat sa Cambodia.Nakakapagsalita siya ng Mandarin, English, Thai, Japanese, Korean, French, Spanish, Filipino, German, Malay, Cantonese. Natutunan niya ang iba’t ibang lenguahe sa pakikisalamuha niya sa isa turista na bumibisita sa kanila.

Talaga namang nakakamangha ang batang ito pero mas mapapamangha niya ang ibang mga tao kung nakakapasok siya sa iskwelahan dahil sa kahirapan ay napilitan siyang magtrabaho at mag benta ng gamit sa mga turista kaya naman inaral niya ang iba’t ibang lenguahe.

Posted by Venus Gwc on Friday, November 9, 2018

Ito ang ilang reaction ng mga netizens sa video:

“Ellen DeGeneres oh please help this kid giving him opportunities to be in a talent school or something. He might be able to set an example to other kids to think globally.”

“Hi I’m Cambodian and I’m glad that his video got shared to the world .now the local news did the interview with him and bring him to live in Phnom Penh the capital of Cambodia with his family. And people help to support his family and him .”

“he needs to be on your show. He is so smart. Imagine if he could spend more time studying instead of selling trinkets.”
” I am amazed by the one whom interviewed the boy. She is a multi lingual too”
“Can someone please find this kid .. he deserves a good education I’d like to donate as well”