Mga Halaman na Nakakapaglinis ng Hangin sa Loob ng inyong Bahay

Halos lahat ng bagay na kailangan natin gawin at tapusin ay nagagawa natin sa loob ng ating mga bahay. Pwede kang mamili ng mga kailangan mo online, hintayin na lang ito maideliver sa iyong bahay, mayroon din namang mga trabaho sa opisina na pwedeng gawin at tapusin sa bahay na kung tawagin ay “work from home”, pwede din tayong makipag-usap sa mga tao gamit ang social media, at dahil dito, ang kalidad ng hangin sa loob ng ating mga bahay ay napakahalaga para sa ating mga kalusugan.

Ayon sa research, ang mga bagay tulad ng furnishings, upholstery, mga synthetic building materials, at mga cleaning products sa ating bahay at mga opisina ay nakakaapekto sa kalinisan ng ating hangin, na minsan ay sila pang naglalabas ng toxic compounds sa hangin tulad ng formaldehyde.

Ang magandang balita ay mayroong madali at murang paraan upang maibsan ang kakulangan sa malinis na hangin sa loob ng ating mga tahanan, at ito ay ang mga halaman. Ang mga halaman at iba pang pananim ay nakatutulong sa paglilinis ng hangin, na kung tawagin ng NASA ay “nature’s life support system.”

Ito ang 7 mga halaman na kayang magdetox at maglinis ng hangin na ating nilalanghap sa loob ng bahay.

1. Mother-in-Law’s Tongue


Ito ang isa sa pinakamalalakas na halamang naglilinis ng hangin, at ayon sa NASA, ang halamang ito ay nakapagtatanggal ng higit kumulang 107 na mga air pollutants, tulad ng carbon dioxide at nitrogen monoxide, formaldehyde, chloroform, benzene, xylene, at trichloroethylene. Naglalabas din ito ng madaming oxygen sa loob ng isang gabi, at dahil dito ito ay napakaganda para sa inyong mga kwarto.

2. Peace Lily


Ang Peace Lily ay isang halaman na nagtatanggal ng mga karaniwang nagpapadumi ng ating hangin sa paligid tulad nga furniture, electronics, at maski mga cleaning products.

3. Bamboo Palm


Kilala din sa tawag na Butterfly Palm at Areca Palm, ang Bamboo Palm ay isang matigas na halaman na malakas din sa paglilinis ng ating hangin na hinihinga tulad ng formaldehyde, benzene, at carbon dioxide. Dagdag pa nita, ang Chrysalidocarpus lutescens ay isang ring natural na nagpapahalumigmig sa ating hangin, o kung tawagin sa Ingles ay “humidifier”, at nagawa ito ng higit kumulang isang litro ng tubig sa ating hangin na mainam sa mga hirap huminga at mainit na parte ng bahay.

4. Rubber Plant


Ang Rubber Plant ay magaling sa pagtanggal ng formaldehyde sa loob ng ating mga bahay. Ang halamang ito ay nakatatagal din sa mga temperature na sing lamig ng 5 C o 40 F.

5. Boston Fern


Ayon sa pag-aaral, ang Boston Fern ay isa sa pinakamalalakas sa pagtanggal ng formaldehyde sa hangin. Ang formaldehyde ay nanggagaling sa mga plastic na basura, pati na din sa mga paper towel, facial tissues, floor covering, adhesives, gas stoves, at usok mula sa yosi.

6. Ficus/Weeping Fig


Ang Ficus ay isang matigas na halaman na umaabot sa sampung talampakan ang haba at nagtatanggal ng mga pollutants tulad ng benzene, formaldehyde, at trichloroethylene. Ang halaman din na ito ay nabubuhay sa kakaunting aruga lamang dahil sa kakayahan nitong mabuhay ng walang direktang ilaw na mula sa araw.

7. Aloe Vera


Katulad ng Ficus na madali alagaan, ang Aloe Vera ay malakas din ang kakayahang magtanggal ng formaldehyde sa hangin. Ang mga halaman din nito ay mayroong fluid na naglalaman ng mga bitamina, enzymes, amino acids, at iba pang mga sangkap na maganda para sa mga sugat natin na maaaring magdisinfect at magtanggal ng pamamaga.