Binasa ng Babaeng Ikakasal ang Messages sa Cellphone ng kanyang Nangangaliwang Mapapangasawa imbis ang Kanyang Wedding Vow

Ang kasal ay isang bagay na ang lahat ay kinakakabahan ito, kung saan ang magnobyo ay nag-aalala sa lahat ng bagay tungkol sa kanilang araw ng kasal, ang araw na ang dalawa ay mag-iisa bilang mag-asawa. Ang kaba na kanilang nararamdaman ay normal lamang, masasabi din na kaakibat ito ng pagkakasal na ika nga sa wikang Ingles ay nakararamdam ka ng “Butterflies in your stomach.” Ngunit paano kung ang pinakamamahal mo sa buhay, ang nobyo mo, ang iyong pakakasalan kinabukasan, ay mayroon palang tinatago na makapagpapabago ng kaniyang pananaw sa kaniyang nobyo.

Ito ang karanasan ni Jenny, na isang gabi bago ang kaniyang kasal kay Richard ay nakatanggap siya ng mga text message na nagsasaad na si Richard pala ay matagal nang nangangaliwa. Hindi ito masyadong binigyang pansin ni Jenny sapagkat siya ay umiinom kasama ang kaniyang mga abay sa kasal, o “bridesmaid” sa Ingles.

Pinayuhan siyang itigil ang kasal ng kaniyang mga abay sa kasal, ngunit, dala ng kaniyang pagkalasing at sa kagustuhang tapusin ang kaniyang gabi ng pagsasaya ng masaya, ipinagpaliban muna niya ito hanggang sa umaga ng kaniyang kasal, sinasabi niya na hindi niya ititigil ang kasal, bagkus ay ipaaalam niya sa lahat ng bisita ang sikreto na kaniyang tinatago ng kaniyang nobyo.

Paggising niya mula sa inuman noong gabi, alam na ni Jenny ang kaniyang kailangang gawin. Ipapakita niya sa lahat ng tao sa kaniyang kasal ang mga text message na kaniyang natanggap na nagpapatunay sa pangangaliwa ni Richard. Ang ilan sa mga text message na ito ay “This weekend. You and I. It is on, hot stuff. Bring you’re a game.” at “Your body is f**king incredible. And sh*t do you know how to use it. I wish my GF had half the skills you do.”

Naglakad si Jenny papunta sa altar, ngunit imbes na sabihin ang kaniyang mga panata sa kasal, si Jenny ay humarap sa lahat ng mga tao na gustong makita ang kanilang kasalanan at kaniyang kinuha ang smartphone niya.

Sinabi ni Jenny “There will be no wedding today. It seems Richard is not who I thought he was.” Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang lahat ng mga bisita ay nagulat at nalito sa kung ano nga ba ang totoong nangyayari. Isa-isa niyang binasa ang mga text message mula sa kaniyang smartphone ng walang takot. “I love all of you and as horrible as this is I’m glad you all are here. There will be no wedding reception today, but instead, there will be a celebration of honesty, finding true love and following your heart even when it hurts.”

Note: Ang pangalan ng mga karakter ay binago upang sa kanilang pagkakakilanlan