Ang Banga na Dating Karaniwan, Ngayon ay Maaring Gawing Alternatibo Upang Mapalamig ang Inuming Tubig na di Gumagamit ng Kuryente

Ang banga ay isang instrumento na karaniwang makikita sa mga kabahayan ng mga ninuno natin. Ang karaniwang gamit nito ay bilang sisidlan ng tubig, maihahalintulad ito sa mga sisidlan na sinasabing ginamit ng iba pang mga karaniwang mamamayan tulad ng mga Hudyo sa bibliya, ngunit ang ating mga banga ay walang hawakan at ginawa ito na mayroon itong pagbabago, at ang pagbabago nito ay ang pagkakaroon ng bukasan upang maipatulo ang tubig sa loob nito na parang isang gripo.

Hindi dapat minamaliit ang malalaking banga na gawa sa lupa. Ang mga ito ay karaniwang malaki at hindi iginagalaw mula sa pinagkakalagakan nito, bagkus ay isa itong bagay na hindi na inaalis sa kahit ano pang kabahayan ng mga payak na ninuno natin. Ang banga ay nagsilbi hindi lamang sisidlan ng tubig, kundi pampalamig din nito.

Kapag nilalagyan ito ng tubig, may iilang porsyento ng tubig na nasisipsip ng mga pader ng banga na siya namang nagtatanggal ng init mula sa sisidlan, na ang epekto nito sa tubig na laman nito ay para bang pinalamig ito sa modernong refrigerator natin na nagbibigay ng malamig na inumin para maibsan ang uhaw ng mga naunang Pilipino, mga magsasaka na pagod sa trabaho bilang isang halimbawa. Ngunit, sa paglago ng teknolohiya at sa mas praktikal na kadahilanan, napag-iwanan na ang instrumento na ito na dati’y karaniwan sa lahat ng kabahayan.

Mula sa gawang-lupa na banga, ang teknolohiya at agham ngayon ay nagprisenta ng plastik, na hindi lamang artipisyal ngunit nakasisira pa ng kalikasan natin dahil sa kalikasan nito na mahirap itong mabulok, na bago ito mabulok ay karaniwang aabutin ito ng mahigit sa ilang daang taon. Dinadahilan naman ng mga tao na patuloy na gumagamit nito na ang plastik ay madali gamitin, madali bitbitin, maaaring ibahin ang porma at hugis depende sa iyong pangangailangan, at hindi lamang ito ginagamit sa pagiimbak at pagpapalamig ng tubig na gawain ng isang banga.

Sa kabilang palad, ang paggamit ng napakamaaasahang plastik ay may dalang mga hindi magagandang epekto sa kalikasan dahil sa matagal na panahon na pagkakabulok, at dahil na din sa kalikasan ng mga Pilipino na hindi paggalang kay inang kalikasan.

Siguro nga na mas mainam kung patuloy na lang natin ginamit ang banga, ngunit kung gagamitin natin ito ngayon ay para bang hindi na tayo umunlad sa modernong panahon. Ang pagkakaroon ng mga kagamitan tulad ng banga ay isang paalala na minsan ay mas mainam pa din na maging payak, lalo na kung nakasisira ng kalikasan ang mga bagay na madali gamitin at madali itapon.