Batang Nagnakaw ng Gamot para sa Maysakit nyang Nanay, Tinulungan ng isang Tinderong may Busilak na Puso. Ang naging Kabayaran ng Bata ang Pumukaw sa Damdamin ng mga Tao.

Isang tindero ng noodles at sopas sa bangketa na may mabuting loob. Binibigyan niya ng pagkain ang mga nanlilimos sa kanilang tindahan kahit hindi sila magbayad.

Talaga naman napakagandang loob ng tinderong ito dahil hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Isang araw sa tapat ng kalye ng kanilang tindahan ay may isang batang lalake na tumatakbo at may hawak ng tatlong bote ng gamot. Hinahabol siya ng matandang babae dahil ninakaw niya ang mga gamot.

Galit na galit matanda dahil sa murang edad ay gumagawa na ito ng masama. Nakita ito ng tindero at tinanong ang bata “Ang nanay mo ba ay may sakit?”

Sumagot ang bata at tumango “opo”. Kumuha ang tindero ng pera sa kanyang bulsa at binayaran ang matandang babae. “Ako na po magbabayad ng ninakaw ng bata”. Kinuha ng matanda ang pera at sinabihan ang batang magnanakaw na wag na ulitin iyon kung hindi ay ipapakulong niya ito. Pagkatapos umalis ng ale ay tinawag ng tindero ang kanyang anak at pinakuha ng kanilang tindang sopas. Pagkaabot ng sopas sa bata ay dali dali itong tumakbo.

Makalipas ang 30-taon ay patuloy pa din nagtitinda ang tindero ng kanilang noodles at sopas. Sa tagal ng panahon ay hindi pa rin nagbago ang pagtulong nito sa mga nangangailangan sa pagbigay sa kanila ng pagkain.

Siguro sa dala na din ng pagod at katandaan, nahimatay ang tindero sa kalagitnaan ng trabaho. Isinugod ito sa isang mamahalin na ospital upang magpagamot.

Nang matapos ang operasyon at napabuti ng doktor ang kalusugan ng tindero ay malugmok naman ang anak nito sapagkat hindi niya alam kung saan lupalop sila kukuha ng ganoong kalaking perang pambayad sa bill. Dumating pa sa punto na ibebenta na nya ang kanilang tindahan para may maibayad lang.

Maya maya pa ay dumating ang bill mula sa ospital. Hindi mo aakalain na may ibang tao na nagbayad ng kanilang gastusin sa ospital. Sa ilalim ng resibo ay may nakalagay na sulat. “Ang lahat ng bill ay nabayaran na dati noong 30 years ago ng tatlong bote ng gamot at isang supot ng sopas.”

Lumalabas na ang dating bata na nagnakaw ng gamot noon ay isa ng magaling na doktor na may layunin na tumulong din sa mga nangangailangan kagaya ng ginawa sa kanya ng tindero na hindi nag dalawang isip na pagtulong sa kanya. Nangunguna din ang dokto sa mga out reach at medical mission sa mahihirap.

Ang paggawa at pagtulong sa kapwa ay talaga namang nagbibigay inspirasyon. Kahit hindi humingi ng kapalit ay bbabalik ang magandang kalooban mo sayo kaya naman palaging gumawa ng mabuti sa kapwa.