Nahihirapan huminga dahil sa atake ng Asthma? Ito ay ilan sa mga pwede mong gawin upang guminhawa ang iyong paghinga

Ang Asthma as isang uri ng bronchial illness, o isang sakit na nakakaapekto sa ating paghinga.

Ang Asthma ay nangyayari dahil sa pamamaga ng bronchial tubes at sa pagkakaroon ng harang sa sa mga tubong ito, nahihirapan ang taong may Asthma na huminga. Para sa mga karaniwang inaaatake ng Asthma, ito ang ilan sa mga paraan upang maremedyohan ang paghihirap na dulot ng sakit na ito.


Mayroong apat na metodolohiya upang maibsan ang Asthma. Sa unang metodolohiya, ang pag-alam ng mga sintomas ng sakit na ito. Ilan sa mga sintomas ay pagkati ng leeg, pagiging iritable, at matinding pagod.

Pagkatapos nito ay ang paninimula ng Asthma. Ilan sa mga ito ay ang paghuni at parang pagsipol kapag humihinga ang mayroong Asthma, pangalawa ay ang pag-ubo, kasunod ay ang kakapusan ng hininga, at paninikip ng dibdib.

Pangatlo, pag-alam ng mga sintomas ng Asthma sa mga bata, at ilan dito ay ang mabilis na paghinga, malakas na pag-ubo, lalo na kapag sila ay tulog. At panghuli dapat ay i-assess muna ang pangyayari, kung dapat na itakbo na sa ospital ang pasyente o hindi.

Ang pagreremedyo naman sa Asthma ay ang sumusunod. Una, iwasan lumapit sa mga nagsisimula ng Asthma, tulad ng mga pusa, aso, maaalikabok na bagay, at iba pa.

Sa kasagsagan ng Asthma, gamitin ang inhaler na pinayo ng iyong doktor. Ito ay maaaring MDI (Metered Dose Inhaler) at DPI (Dry Powder Inhaler). Tiyakin na palaging dala mo ito, lalo na kung nasa labas ka ng bahay.

Alamin ang numero ng mga ospital na maaaring matakbuhan ng isang taong inaatake ng Asthma. At kung ikaw naman ang pasyente, dapat manatili kang kalmado habang naghihintay ng tulong.

Gamitin ang inhaler, huminga ng malalim, at huwag magpanic kung naghihintay pa ng ambulansya, sapagkat ang pagpapanic ay maaaring magdulot ng lalong pagsikip ng dibdib na makakapagpahirap din sa paghinga.

Kung sakali namang walang inhaler na magagamit, maaaring sunduin ang mga sumusunod. Maligo gamit ang mainit na tubig upang maginhawaan ang iyong pakiramdam.

Huminga ng maayos at naaayon sa pangangailangan ng iyong katawan, kung mas kailangan mo ng mas maraming hangin o hindi naman gaano.

Uminom o kumain ng kahit anong mayroong caffeine, maaaring kape o kahit ano pa para maibsan ang iyong Asthma. Maaari ding uminom ng mga gamot na makatutulong sa ubo o sa paninikip ng dibdib.

Credits: Wikihow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *