Isang butihing pamilya ang kumupkop sa matandang palaboy, ang hindi nila alam ay sya pala ay isang mayamang negosyante na nawalan ng alaala

Si Mang Josefino ay isang ulilang matanda na makikitang pakalat-kalat sa isang kalye ng Maynila, ngunit di niya maalala kung sino siya at kung paano siya napadpad sa kalye na kaniyang tinitirhan ngayon. Wala siyang maalala, at kahit ang mga kasama niya sa kalye ay hindi alam kung paano siya napunta rito. Ang alam lang nila ay siya ay mayroong amnesia at walang gustong kumupkop sa kaniya. Si Mang Josefino ay hindi naman nababahala sapagkat naaalagaan naman siya ng mga tao na palaboy-laboy din sa paligid. Hindi alam ni Mang Josefino kung kailan siya makakaalis ng kalye, o kung makakaalis pa ba siya sapagkat di niya naaalala kung sino ang kaniyang pamilya.

Source: Unsplash (all photos are used for illustration purpose only)

Nagsimba si Mang Josefino sa unang simbang gabi sapagkat naaalala niya na tinatapos niya palagi ang simbang gabi kasama ang kaniyang asawa, ngunit ito lamang ang kaniyang maalala. Nagkataon naman na mayroong isang pamilya na nakakita sa kaniya, ang pamilya Dela Cruz.

Source: Pinoythaiyo (all photos are used for illustration purpose only)

Pagkatapos ng simbang gabi, karaniwan nang namimili ng puto-bumbong ang mga tao, at kasama dito ang mga Dela Cruz. Si Mang Josefino naman ay nakita nila na gusgusing matanda na gutom at naiinggit sa mga taong bumibili ng puto-bumbong.

Source: whydyoueatthat (all photos are used for illustration purpose only)

Naawa naman ang mga Dela Cruz kay Mang Josefino at nilapitan nila ito, tinanong kung sino siya at bakit mag-isa lamang siya sa gabing ito. Kinuwento ni Mang Jose ang kaniyang karanasan sa kalye, kung saan wala siyang maalala sa kaniyang nakaraan o kahit sa kaniyang pamilya.

Source: Unsplash (all photos are used for illustration purpose only)

Sinabi ni Marlon, ang ama ng Dela Cruz family, na dalhin na lamang nila ang matanda sa isang bahay ampunan o sa isang bahay para sa mga matatanda. Ngunit nag-alala naman ang kaniyang asawa at sinabi na kupkopin na lamang nila ang kawawa at ulilang matanda.

Binahagian ng damit, tahanan, pagkain, at pamilya si Mang Josefino. Nakatulong ito sa pagpapaalala ng kaniyang nakaraan habang nakikita nya ang masayang pamilya Dela Cruz. Isa siyang mayaman na negosyante at kakawala lamang ng kaniyang asawa dahil sa malalang sakit, at dahil sa stress sa trabaho at sa pagkawala ng kaniyang asawa, unti-unting pumangit ang lagay ng kaniyang pag-iisip na nagbunga ng kaniyang pagkakaroon ng amnesia at naging malala ito noong isang beses na naglasing siya mag-isa at nabagok ang kaniyang ulo sa isang aksidente. Gusto lamang ng mga kamag-anak niya ang kaniyang ari-arian, negosyo, at ang kaniyang pera. Nalaman nila na hindi basta-basta maipapamigay ni Mang Josefino ang kaniyang pera dahil una, buhay pa siya, may kasunduan sila sa bangko na sya lang ang pwedeng gumalaw ng pera at hindi pa naisusulat ang huling testamento ni Mang Josefino, at dahil sa pagkawala ng kaniyang alaala, hindi na niya ito maisusulat at maisasakatuparan. Nang tuluyan na mabura ang kaniyang alaala, itinaboy na lamang siya sa kalye dahil di na nila ito mapakinabangan.

Source: Unsplash (All photos are used for illustration purpose only)

Dumaan ang mga araw at naalala ni Mang Josefino ang mga nangyari at pinili niyang manatili na lamang sa pamilya ng mga Dela Cruz. Nakita niya na dito siya ay minamahal at inaalagaan, at ito na ang kayamanan na hindi pa kailanman mapapalitan ng kahit anong ari-arian at pera.

Source: Unsplash (All photos are used for illustration purpose only)

Nang mawala na si Mang Josefino dahil sa katandaan ay bigla na lamang may pumunta sa bahay ng mga Dela Cruz na isang abogado at sinabi na ang lahat ng ari-arian at pera sa bangko na nagkakahalaga ng mahigit P132 million ay mapupunta sa mga anak ni Mr. and Mrs. Dela Cruz dahil itinuring na nyang mga sariling apo ito.