Annulment ng kasal, gagawing libre na ayon kay Pope Francis, kasama kaya dito ang Pilipinas?

Ang kasal ay isa sa mga banal na sakramento ng Katolikong simbahan kung saan ang magnobyo ay pinag-iisa sa loob ng bahay ng Diyos at pinatitibay naman ito ng simbahan upang patunayan na ang pag-iisang puso ng magnobyo ay sagrado, ginagalang, at hindi mapaghihiwalay.

Ang sakramentong ito ay ipinagdiriwang ng napakabongga kung saan ang magnobyo ay gumagastos ng daang libo, hanggang milyon, para lang sa isang sakramento na isasagawa sa isang araw, ngunit ay ipinagdarasal ng lahat na mananatili sa bagong kasal ng habambuhay.

 

Ngunit paano na kung hindi tumagal ang pagmamahalan ng bagong kasal dahil sa selos, sa mga hindi pagkakaintindihan, sa kakulangan sa oras para sa isa’t-isa, o sa kung ano pa mang rason?

 

Huwag mag-alala, sapagkat nandyan ang diborsyo, at kung takot ka naman na matawag na “divorced” ay mayroon din namang annulment process na tinatawag, kung saan ang dalawang prosesong ito ay nakatutok sa pagsasawalang bisa ng kasal.

 

Source: AyoandIken

Si Pope Francis na mismo ang nagdeklara na magiging libre na ang proseso ng annulment dahil sa madaming kaso ng mga kasal at mga mag-asawa na hindi nabibigyan importansya ang banal na sakramento ng pagkakasal.

Source: mcnamaralawyers

Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libre at mas pinasimpleng proseso ng annulment, layunin ng simbahan na mas padaliin ang pagsasagawa ng annulment para sa mga mag-asawa na hindi na maaaring magsama dahil sa ilan sa mga rason na sumusunod.

Source: unsplash

Una, bigamiya, o ang pagdadalawang-asawa ng isa o pareho sa dalawang mag-asawa,

pangalawa, forced marriage o ang mapikot, kung saan isa sa mag-asawa ay pinilit lamang na pakasalaan ang kaniyang kasalukuyang asawa,

pangatlo, pandaraya, kung saan isa sa mag-asawa ay nagpapanggap bilang isang tao o katauhan na hindi naman talaga siya,

pang-apat ay ang insesto o ang pakikiapid ng kamag-anak na hindi pinapayagan ng batas na mangyari, kung saan ang magkamag-anak ay nagpapakasal,

panglima, kung ang isa sa mag-asawa ay mayroong karamdaman sa pag-iisip,

pang-anim ay inkapasidad sa tamang pag-iisip kung saan ang isa o pareho sa mag-asawa ay hindi wastong nahingian ng pahintulot dahil sa impluwensiya ng mga bagay tulad ng alak,

pangpito ang pagiging baog kung saan hindi kaya ng isa o parehong mag-asawa na magkaroon ng anak, at marami pang ibang pwedeng rason.

Source: Unsplash

Pinag-iisipan ng simbahang katolika kung wasto ba ang desisyon na ito ni Pope Francis sapagkat ang teorya ng simbahan ay magbubunga ito ng mas madami pang kaso ng hindi maaayos na kasalan, na maging dahilan pa ito ng mga mag-asawa para magloko sa isa’t-isa.

Source: unsplash

Ngunit hindi dapat mabahala, dahil kung maannul man ang mag-asawa sa simbahan ay hindi pa din ito magiging pareho ng civil annulment dahil sa likas na pagkakahiwalay ng simbahan at ng estado, at ibig sabihin lamang nito na malaya na ang mag-asawa mula sa paninirahan sa ilalim ng isang bubong, ngunit kailangan pa din nilang magsama para sa mga legal na bagay, tulad ng pangangalaga ng kanilang anak.

Credits: pinoynewsblog