Mag-asawang may pinakamaraming anak sa kasaysayan ng mundo

Sa panahon ngayon, sasabihin ng karamihan na mahirap na magkaroon ng pamilya sa patuloy na pagtaas ng gastusin natin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, at sasabihin din ng ilan na mahirap na mamroblema mag-isa, paano pa kung mag-aasawa at mag-aanak?

Source: VintageNews

Ito ang isang bagay na hindi gaano pinoproblema dati ng ating mga ninuno, sapagkat karamihan sa mga tao dati ay lumalagpas pa sa bente ang mga anak sa kanilang buong buhay.

Source: mypicsmania

Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng limang anak ngayon ay matuturing na nating “madami” at isang “malaking pamilya”, ito naman ay maliit na numero lamang kumpara sa mga mag-anak noon.

 

Ito ang gustong iparating ng mga tao sa atin, ngunit bago ang lahat, ito ang top 10 na may pinakamaraming bilang ng natalang anak.

Nasa Ikasampung pwesto sina Mrs. and Mr. Harrison, isang mag-asawa na mayroong 35 na anak, lahat ay kay Mr. Harrison lamang.

Ikasiyam, Mariam Nabatanzi Babirye ng Uganda, isang Ugandan na mayroong tatlumpu’t-walong anak, ang panghuli na ipinanganak na caesarean at sampu lamang sa mga ito ang mga babae.

Ikawalo naman, Elizabeth and William Greenhill na mayroong tatlumpu’t-siyam na anak na binubuo ng pitong mga lalaki at ang natira ay mga babae, at karapat-dapat din itatak sa utak na ang lahat ng ito pwera sa dalawang kambal ay iniluwal ni Elizabeth ng isa isang panganganak.

Ikapito naman ay si Alice Hookes, na pinapatunayan na mayroong apatnapu’t isang anak na makikita na nakasaad sa libingan ni Nicholas Hookes, ang ikaapatnapu’t isang anak.

Ikaanim ay si Elizabeth at John Mott, na mayroong apatnapu’t dalawang anak ng sila ay nabubuhay pa.

Ikalima, Maddalena Granata na mayroong limampu’t dalawang mga anak, apatnapu’t siyam dito ay mga lalaki.

Ikaapat naman sila Barbara at Adam Stratzmann, na mayroong limampu’t tatlong anak na mayroong naitalang isang set ng septuplets, isang set ng sextuplets, apat na sets ng triplets at limang sets ng kambal.

Source: Rebelcircus

Ikatatlo naman sila Mrs. at Mr. Yakov Kirillov, na mayroong limampu’t pitong mga anak na iniluwal lamang sa dalawamput-isang beses ng panganganak,

Ikalawa naman sila Mr. at Mrs. Gravata, isang Tuscan na magnobyo na mayroong humigit umulang animnapu’t dalawang mga anak, lahat ay buhay.

Source: Didyouknowstuff

At para naman sa mag-asawa na mayroong pinakamaraming anak na naitala sa kasysayan, si Mr. Feodor Vassilyev at ang kaniyang unang Mrs. Vassilyev, na nanganak ng animnapu’t siyam na anak sa loob ng dalawampu’t pitong panganganak.