Isang babaeng namamalimos, nakapulot ng mamahaling singsing sa tabi ng kalsada na syang nakapagpabago ng kanyang buhay

Sa kalsada ng Bacoor makikita ang isang gusgusin na babaeng pakalat-kalat, araw araw na namamalimos habang dala dala ang kaniyang gawa-gawang maleta gamit ang isang sako ng bigas at gulong at hawakan ng isang sirang trolley bag.

Kwento ng mga nakakakita sa kaniya araw-araw, palaboy-laboy lamang ang babaeng simpleng tinatawag na “Menggay” na tila bang walang destinasyon, ngunit patuloy na naglalakbay gamit ang perang nalilikom mula sa panlilimos at sa pagbenta ng kung ano mang plastik at kalakat na mapulot niya sa daan.

Source: Pexels (All pictures are for illustration purpose only)

Si Menggay ay galing sa isang maayos na pamilya, ngunit sa kasawiang palad ay maaga siyang naulila at namuhay lamang mag-isa dahil ang mga ari-arian na dapat ay para sa kanya ay kinuha ng mga sakim niyang kamag-anak.

Lahat ng ito, ang panlilimos at paglalakbay paikot-ikot sa subdibisyon ng Addas, ay normal lamang sa buhay ni Menggay at ng mga nakatira sa subdibisyon na ito.

Nagbago ang lahat nang si Menggay ay makapulot ng isang singsing.

Source: Unsplash (All pictures are for illustration purpose only)

Isang beses habang nangangalakal sa isang basurahan si Menggay ay nakakita ng isang singsing na may kasamang sulat, ngunit dahil hindi naman  sya marunong magsulat ay hinayaan niya lang ito samantalang ang kaniyang mga mata ay nakatutok sa singsing na ginintuan na mayroong malaking bato ng diyamante.

Lumalabas na hindi lamang ito bastang 24k gold ring, ang mga diyamante na palamuti dito at kung susumahin ay naghahalaga ng higit kumulang 1,500,000 php, at mula nang mapasakamay ito kay Menggay ay napuno siya ng galak at kasiyahan na para bang isa siyang bata na nag-iikot sa isang tindahan ng candy.

Source: Unsplash (All pictures are for illustration purpose only)

Ano naman ang ibig sabihin nito para sa buhay ni Menggay?

Si Menggay ay nagbago, mula sa pananamit, hanggang sa kaniyang pananalita, mula nang siya ay makakuha ng 1,500,000 php.

Nakatira na sa isang matinong bahay ngayon na kaniyang hinuhulugan na kaniyang binili pagkatapos niya sa kaniyang pag-aaral sa TESDA kung saan siya ay nag-aral kung paano maging isang chef.

Source: Unsplash (All photos are for illustration purpose only)

Nagulat ang mga tao na nakapaligid sa bahay ni Menggay, sapagkat dati ay nakikita lamang nila siya na palaboy-laboy habang kumakanta hila ang kaniyang bagahe, at ngayon isa na siya sa mga homeowner at kapitbahay nila sa Addas 2.

Hindi rin naman nakalimot si Menggay sa mga taong tumulong sa kaniya sa araw-araw na buhay niya, ilang sa mga kapitbahay niya na dati ay tinulungan siya ay binigyan niya pabalik, tulad ng magbabarbeque na kapitbahay niya na kaniya ngayon ay tinulungan na magkaroon ng iba’t-ibang klase ng barbeque sa kanilang tindahan at nagturo din siya kung paano magluto ng mga ito.

Masasabi ng lahat na nag-iba na si Menggay sa kaniyang pamumuhay, ngunit alam nila na siya pa din ang Menggay na tinulungan nila dati at ngayon ay siya namang tumutulong sa kanilang mga buhay, at malay natin baka mabasa na niya ang sulat na kasama ng singsing na kaniyang napulot.

Ang isang katiyakan lamang na mayroon tayo sa buhay ni Menggay ay ang pagkaulila niya, sapagkat kahit siya ay walang alam sa kaniyang mga magulang, kung sila ay buhay pa o kung naaalala pa ba nila si Menggay.

Dahil dito, ang kaniyang natirang pera mula sa pagtatapos niya ng pag-aaral at pinaghuhulugan na bahay ay kaniyang dinonate sa malapit na bahay para sa mga inulilang mga bata at tumutulong naman siya sa lokal na bahay ampunan para sa mga matatanda bilang isang chef.