Bata na nagtyatyaga maglakad ng dalawang kilometro araw-araw para Makapunta sa eskuwelahan, nakapagtapos at naging matagumpay na Negosyante

Sabi ng mga matatanda na ang mga matagumpay ngayon ay ang mga nakaranas ng kahirapan sa kanilang nakaraan, kung gayon ay tama sila at ang patunay ay ang kwento ni Mel, isang negosyante na nagtatag ng Sandal slipper company.

Source: Shutterstock (All pictures shown are for illustration purpose only)

Si Mel, kilala ng mga kababata niya bilang “Mel Lakad”, ay isa sa mga pinakabata na milyonaryo ng ating henerasyon, na nakakuha ng kaniyang pinakaunang milyon noong siya ay nasa edad na bente singko lamang.

Source: Pexels (All pictures shown are for illustration purpose only)

Ano ang kaniyang naging inspirasyon?
Bilang isang mag-aaral, nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya at ang naging kasangga niya lamang sa mahihirap na lakbayin papuntang eskuwelahan ay ang kaniyang pares ng tsinelas.

Mula pa nang bata siya ay hinangad na niyang maging mayaman, ngunit hindi lang para matapos na ang kaniyang lakad araw-araw, kung hindi para na din siya ay makatulong pa sa mga kapwa niya na nakakasabay niya maglakad.

Dahil dito, pagkatapos niya ng pag-aaral sa highschool, siya naman ay nagsimulang mag-isip para sa kaniyang kinabukasan bilang isang negosyante. “As a child, I always thought ‘bat di na lang mamigay ng libreng mga tsinelas ang mga guro namin kung mayaman naman sila’, then naalala ko na lahat pala kami ay nahihirapan din sa buhay, kaya ayun, sinabi ko sa sarili ko magpupursigi ako yumaman para makapagbigay naman ako pabalik sa mga kababayan ko”.

Bakit tsinelas ang naging produkto niya at hindi iba pang panaplot paa?
Tinanong din namin kung bakit nga ba tsinelas ang kaniyang naisip bukod pa sa ito ang kaniyang nakalakihan.

Source: Pexels (All pictures shown are for illustration purpose only)

Sinabi ni Mel na simple siyang tao, na bukod sa kabataan niya nakita niya kung gaano kahalaga ang tsinelas, at hindi tulad ng sapatos na sarado at “unbreathable”, ang tsinelas ay pwede gamitin sa lupa o sa tubig man at dahil dito ang tsinelas ang kaniyang pinagtuunan ng pansin.

“Hindi naman sa basta-bastang dahil sa noong bata ako ay tsinelas na ang gamit ko, pero dahil kung iisipin ninyo mas matibay pa ito sa mga sapatos na kapag nabasa ng ilang beses ay tapos na ang buhay. Ang tsinelas, hanggat inaalagaan mo ito ay aalagaan ka din nito.”

Hindi lang sa tatag nito nakabatay at sa kabataan ni Mel kung bakit ito ang kaniyang napiling produkto, gusto din ni Mel na maging abot kaya ang kaniyang mga produkto at dahil dito, tsinelas ang napili niyang kaledad na produkto.