5 Matalinong paraan para gugulin ang inyong weekends ayon sa mga matagumpay na tao sa mundo!

Ano nga kaya ang pagkakapareho ng mga tinaguriang “super successful people” sa mundo? Ang kanilang pagpupursige? Ang kanilang mga accomplishments? o ang kanilang impluwensiya? Ang sagot dito ay oo, oo at oo. Ngunit alam nyo ba na sila rin ay may nakakagulat na gawain tuwing weekends?

Ang mga nagiging matagumpay na tao ay di lamang nakatuon sa kanilang trabaho mula lunes hanggang biyernes bagkus ay naglalaan sila ng panahon sa sarili tuwing weekends para palakasin ang sarili, magrelaks at ilayo ang isipan sa mga bagay na nakakapagbigay sa kanila ng stress.

Tayo ay maari rin tumulad sa kanila. Narito ang limang (5) paraan upang mas maging makabuluhan ang inyong weekends:

1.Magsanay ng Skills o Talento

Maniniwala ba kayo na si Dating Pangulo ng US na si George W. Bush ay isang mahusay na pintor, ang three time Academy Award winner na si Meryl Streep ay naggagantsilyo at ang bilyonaryong mamumuhunan na si Warren Buffet ay tumutugtog ng ukulele habang sila ay nagpapalipas ng oras?

Lahat tayo ay may angking galing sa iba’t ibang mga bagay at talento sa iba’t ibang mga larangan tulad ng sports, photography o kaya ay sa musika. Ang paggawa ng mga ganitong bagay ay hindi lamang para tayo ay marelaks, kundi ay bumuti ang ating kakayahan o performance sa ating mga trabaho sa pamamagitan ng pagiisip ng malikhaing mga bagay at magbigay solusyon sa mga problemang nadaraanan.

2.Ilayo ang isipan sa trabaho

Sinasabi ni Arianna Huffington sa kanyang mga empleyado na hindi niya inaasahang sagutin nila ang kanilang mga e-mails tuwing weekends o kapag nasa bakasyon. Si Jack Dorsey naman, na co-founder ng Twitter, ginugugol ang kanyang sabado sa pag-hiking. At pag linggo naman ay naglalaan sya ng oras para magfocus sa “reflection, feedback at strategy.” Ito ang nagbibigay lakas at focus sa kanya pagdating ng Lunes.

Lahat tayo ang nakakaramdam ng pagod sa buong linggong trabaho. Ngunit kung di natin bibigyan ng oras ang sarili natin para makapag-ipon ng lakas at determinasyon ay maaring mauwi ito sa pagkawalang gana at sobrang pagod.

3.Maglaan ng oras para sa Pamilya at Kaibigan

Si Dating Pangulo ng US na si Barack Obama ay nagbibigay panahon sa kanyang dalawang anak na babae tuwing weekends. Ang bilyonaryong si Mark Cuban ay mukhang matapang sa TV ngunit nagiging isang mahusay na ama at asawa kapag nasa bahay.

Kahit tayo ay wala pang pamilya at mga anak ay pwede tayong maglaan pa rin ng oras sa iba nating mga mahal sa buhay at kaibigan. Kahit na anu pang busy natin sa trabaho ay mahalaga pa rin na tayo ay may panahon para sa kanila. Ito ay makatutulong upang tayo ay makapaglabas ng ating mga damdamin at pagaanin ang ating isipan para pagdating ng lunes ay ganado tayong muli magtrabaho.

4.Umidlip pag may pagkakataon

Sina dating Pangulo ng US na si Bill Clinton at inventor na si Thomas Edison ay naniniwala sa kahalagahan ng “power nap”. Ito ay nakakadagdag sa pagiging produktibo ng isang tao.

Ngunit hindi lahat ng mga boss ay naniniwala rito. Kung di man natin ito magawa tuwing kalagitnaan ng ating trabaho ay maari naman natin ito gawin tuwing weekends sa ating bahay. Wag nga lang ito susobra ng 20-minuto upang tayo ay maging mas aktibo at produktibo.

5.Maging isang Volunteer

Ang paglalaan natin ng oras upang makatulong sa kapwa ay isang bagay na nakakapagbibigay ng positibong epekto sa mga taong gumagawa nito. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong tumutulong sa komunidad ay nagpapakita ng paglago sa kanilang pagkatao.

Sa susunod na weekend, alamin na natin kung paano natin gugugulin ang ating panahon dahil ang oras na iyon ay maari nating gawing kasangkapan upang mapaangat ang ating moral at kasanayan sa ating mga career.

Credits: TheMuse