Istorya Serye: Ang puti at itim na bato.

Noong unang panahon, may isang maliit na bayan sa Italia, nakatira ang isang lalaki na nagmamay-ari ng munting negosyo na may utang sa isang usurero. Ang usurero na ito ay may lihim na pagtingin sa anak na babae ng negosyante, ngunit siya ay isa ng matandang lalaki na may hindi kagandahang itsura.

Image credits: Pexels

Nag desisyon ang usurero na bigyan ang negosyante ng isang kondisyon na mag-aalis sa kanya sa pagkakautang nito. Ngunit tatanggalin niya lamang ang utang ng negosyante kung mapapakasalan nito ang kanyang magandang anak. Hindi natuwa ang negosyante sa mungkahi ng usurero dahil sa kondisyon nito. May naisip na paraan ang ususero na maglalagay siya ng dalawang maliit na bato sa isang kahon, isang itim at isang puti.

Image credits: Pexels

Kailangan bumunot ang anak ng negosyante ng isang bato mula sa kahon. Kapag ang nabunot niya ay ang itim na bato, kakalimutan na niya nang tuluyan ang kanyang utang, ngunit kailangang pakasalan ng dalaga ang usurero. Kapag ang nabunot naman nito ay ang puting bato, mabubura pa din ang lahat ng utang ng ama ng dalaga at hindi na nito kailangan pang pakasalan ang usurero.
Nakatayo ang dalawa sa gilid ng dagat kung saan maraming mga batong nakakalat. Kumuha ngayon ang usurero ng dalawang bato. Napansin agad ng dalaga ang pandaraya na ginawa ng tusong usurero dahil parehas na itim ang kanyang kinuha na bato.

Image credits: Pexels

Ang dalaga ay nakaisip ng tatlong paraan upang masolusyunan ang kanilang sitwasyon:
1. Hindi bumunot ng bato mula sa kahon.
2. Kunin ang dalawang bato muna sa kahon at ipakita ang pandaraya ng usurero.
3. Bumunot mula sa kahon kahit alam nito na parehas na itim ang bato at isakripisyo ang sarili para makalaya na sa pagkaka-utang ang kanyang ama.
Bumunot ang dalaga mula sa kahon, at bago pa nito ipakita sa usurero ang kanyang nabunot ay aksidente niya itong nahulog, kung saan ay punong puno din ng mga bato. At sinabi nito sa ususero na:

“Pasensya na ginoo ako’y sadyang di mapakali dahil sa kaba na aking nadarama. Ngunit kung titignan niyo ang natitirang bato sa kahon, ay malalaman ninyo kung anong kulay ng bato ang nabunot ko”

Image credits: Pexels

Ang natitirang bato sa kahon ay malinaw na itim, at ayaw ng usurero na malaman ang kanyang kadayaan na ginawa, tinanggap na lamang nito ang kanyang pagkatalo at kinalimutan lahat ng utang ng negosyante.

Aral ng kwento:

Kayang kayang lagpasan lahat ng mga mahihirap na suliranin kung laging mag-iisip ng ibang paraan maliban pa sa mga naibigay na pagpipilian.

Source: Wealthy Gorilla